Odstranitev bakterij z ultrazvočno konico

Slika 7