Uspešno koreninsko zdravljenje potrdimo s kontrolno RTG-sliko, praviloma eno leto po končanem zdravljenju

Slika 11