Pogoji uporabe in sodelovanja na spletni strani endo.si

Ta dokument govori o pogojih uporabe spletne strani endo.si , odgovornosti urednikov do obiskovalcev spletne strani endo.si in informacijah, ki jih pridobimo o naših uporabnikih.
Sledenje uporabnikom

Ko uporabnik obišče spletno stran endo.si se shrani informacija o IP naslovu v dnevnik dostopov. Te informacije uporabljamo izključno za analizo obiskanosti strani, pomoči pri urejanju vsebin ter nadzoru nad korektno uporabo sistema glasovanja in ogledov.

Avtorske pravice

Podrobnejše informacije o avtorskih pravicah.

Komunikacija preko strani endo.si

Spletna stran endo.si omogoča on-line komunikacijo. Ekipa urednikov ni dolžna pregledovati vseh sporočil, ki jih obiskovalci pošiljajo, vendar si pridržuje pravico, da moderira kakeršnokoli sporočilo objavljeno ali poslano.

Materialna odgovornost

Vsak obiskovalec naše strani uporablja stran po lastni presoji in na lastno odgovornost. Za eventuelno škodo, ki bi nastala z uporabo spletne strani endo.si, lastnik, uredniki in zunanji sodelavci niso odgovorni.

Niti glavni urednik spletne strani endo.si, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku, izdelavi in vzdrževanju spletne strani endo.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh endo.si ali za kakršne koli napake oz pomanjkljivosti v njihovi vsebini ali zaradi vsebine same.

Vse blagovne znamke so last družb, ki so jih registrirale.

Glavni in uradni kontaktni email naslov spletne strani endo.si je info@endo.si

Zasebnost obiskovalcev

Ker se z spletne strani endo.si pošiljajo emaili, avtomatsko ali ročno, imamo dostop do zasebnih informacij, kot je npr. email naslov. Urednik spletne strani endo.si ne bo v nobenem primeru predal informacij tretji osebi ali ustanovi, razen v primeru sodnega naloga. Pod zasebne informacije ne spadajo podatki zabeleženi v dnevniku dostopov, ne podatki pridobljeni skozi sistem glasovanja. Javna razpoložljivost teh podatkov je odvisna od odločitve vodstva.

Dostop do spletnih strani

Če ugotovimo zlorabo ali poskus zlorabe spletne strani endo.si ali strežnika, ali namerno blatenje imena in ugleda spletnega medija oz. njegovih ustvarjalcev, imamo vso pravico, da preprečimo dostop na podlagi IP naslova ali s kakršno koli primerljivo tehnologijo. Vsi vdori / poskusi vdora, kakeršna koli aktivnost, ki bo povzročila nedelovanje strežnika, namerno blatenje oz. negativno reklamo, bo preganjana v okviru zakona (ovadba, tožba, prijava).