Kdo je specialist endodont?

Koreninsko (endodontsko) zdravljeljenje v večini primerov izvaja splošni zobozdravnik. Še pred leti uveljavljeno mnenje, da je mrtev zob z granulomom najbolje izdreti, danes ni več utemeljeno. V primerih, ko je koreninsko zdravljenje zahtevno in ga s klasično metodo in tehnologijo ni mogoče uspešno zaključiti, Vas zobozdravnik lahko napoti na zdravljenje k specialistu endodontu, za specialistično zdravljenje pa se lahko odličite tudi sami. V izogib zapletom zdravljenja, pa se lahko pri zobeh, ki veljajo za zahtevna zdravljenja (npr. vsi zgornji in spodnji kočniki, ličnik z več koreninskimi kanali …), odločite, da že s prvim zdravljenjem začnemo v specialistični ordinaciji. Znano je, da je v primeru zdravljenja, ki ga začne splošni zobozdravnik in pride do zapleta, uspešnost nižja, v primerjavi s primeri, kjer z zdravljenjem začnemo v specialistični ambulanti.

Kdo je specialist endodont ?

Specialist endodont je zobozdravnik, ki je po zaključenem študiju opravil še specializacijo iz endodontije in zobneh bolezni, ki v Sloveniji traja tri leta. V tem času je pridobil dodatna znanja in izkušnje za zdravljenje zapletenih primerov koreninskega zdravljenja in izvajanje kirurškega endodontskega zdravljenja (npr. apikotomije).

V čem se zdravljenje pri specialistu razlikuje od tistega pri splošnem zobozdravniku ?

Koreninsko zdravljenje se je v zadnjem desetletju razvilo v visokotehnolško vejo zobozdravstva. Specialist endodont pri svojem delu uporablja operativni mikroskop, s katerim si lahko prikaže vse podrobnosti raznolike in kompleksne zgradbe koreninskih kanalov, ki jih s prostim očesom ni mogoče videti. Čiščenje in oblikovanje koreninskih kanalov izvaja s strojnimi, nikel-titanovimi instrumenti, ki jih odlikuje visoka elastičnost, ki omogoča čiščenje včasih močno ukrivljenih koreninskih kanalov.

Odstranitev bakterij iz koreninskih kanalov s močjo ultrazvočne vibracije dezinfekcijskih tekočin je uspešno nadomestilo vstavitev zdravila v koreninske kanale, kar omogoča zaključek zdravljenja v enem obisku v večini primerov.

Polnitev korenski kanalov lahko izvedemo s pomočjo termoplastične metode, ki natančno zatesni tudi bolj nedostopna in podvisna mesta v koreninskem kanalu.

 Z uporabo visoke tehnologije in možnostjo desganja visoke natančnosti postopkov zdravljenja, se je uspešnost koreninskega zdravljenja v primerjavi s klasičnim postopkom zdravljenja podvojila in presega 90 % uspešno ozdravljenih zob.