Avtorske pravice in uporaba spletne strani endo.si

 • Z avtorskimi pravicami je zaščitena vsa vsebina spletne strani endo.si oziroma spletnih strani, ki se nahajajo na naslovu http://www.endo.si/ in poddirektorijih, poddomenah in pripadajočih poddirektorijih.
 • Brez pisnega dovoljenja glavnega urednika spletne strani endo.si je prepovedano prodajati vsebine s spletne strani endo.si, reproducirati, spreminjati, distributirati ali kakorkoli drugače uporabiti del ali celoto spletne strani endo.si
 • Nekatere slike, ki so uporabljene na straneh spletne strani endo.si, so bile najdene na internetu in se smatrajo za javno last, ker niso bile zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Viri teh slik so tako imenovane “free galerije”. Če z uporabo slike kršimo avtorske pravice, nas kontaktirajte na email info@endo.si in slika bo odstranjena.

Objava prispevkov bralcev in drugače sodelujočih – dolžnosti in pravice avtorjev

 • Vsa besedila, prispevki, umetniška dela in komentarji poslani urednikom ali napisani na straneh, ki spadajo pod domeno www.endo.si (poddirektorije in njene preusmeritve oziroma njene poddomene – poddomena.endo.si), postanejo last spletne strani endo.si oziroma glavnega urednika spletne strani endo.si.
 • S to določbo spletna stran endo.si prepoveduje vsem uporabnikom objavo tekstov ali delov le teh na drugih spletnih straneh ali v morebitnih samostojnih publikacijah. Navedba izključuje avtorje, ki imajo nad svojim delom avtorsko pravico in lahko svoja dela objavljajo po lastni presoji in za to niso odgovorni nobenemu razen morebitnim soavtorjem. Ostali lahko to naredijo izključno ob upoštevanju veljavne zakonodaje, kar pomeni pridobitev ustreznih soglasij nosilcev vseh avtorskih pravic.
 • Avtorji prispevkov, ki pošljejo svoja dela, material, umetniška dela, grafiko, ideje ali vsebino za članke, dovolijo, da se prispevek objavi na straneh spletne strani endo.si, publikacijah spletne strani endo.si in v delih namenjenih promociji spletne strani endo.si. Prispevek bo, če je primeren za objavo, objavljen v originalni ali spremenjeni obliki v skladu s Pravilnikom.
 • Avtorji z objavo prispevka prenesejo na Spletno stran endo.si materialno pravico. endo.si kot nosilec te pravice lahko vse objavljene prispevke uporablja na svoji spletni strani ali drugje. endo.si bo objave namenil izključno promociji Spletne strani endo.si. Ob morebitnemu nastanku pogojev, ki bi omogočili dodaten obseg ugodnosti, izven promocije, bo avtor o temu obveščen in bo z njim sklenjen dogovor o nadaljnjem sodelovanju, če bo za to zainteresiran.
 • Avtorji prispevkov niso upravičeni do honorarja za poslan prispevek, vendar lahko glavni urednik spletne strani endo.si pošlje zahvalo za poslan prispevek v obliki gotovine, kupona za storitev ali v drugi obliki glede na dogovor, ki ga skleneta z avtorjem.
 • Morebitni prispevki, ki prinesejo spletni strani endo.si posebne ugodnosti (Po presoji urednika) se lahko nagradijo.
 • Avtor prispevka ne sme poslati, če ni lastnik prispevka oziroma, če ni lastnik avtorskih pravic. V primeru, da so bile kršene avtorske pravice, je pošiljatelj prispevka kazensko odgovoren za storjeno škodo.
 • Vse objave nad katerimi tisti, ki objavlja nima avtorske pravice so prepovedane. Dovoljene so le, če so narejene v skladu z veljavno zakonodajo – navedba vira in avtorjev, dovoljenje nosilca avtorske pravice, … Za tovrstne objave odgovarja izključno tisti, ki je prispevek objavil.
 • Uredniki spletne strani endo.si kazensko niso odgovorni, če nezavedno kršijo avtorske pravice s tem, ko objavijo poslane prispevke.
 • Uredniki se ne smatrajo za strokovno kvalificirane pri oceni in prepoznavanju posameznih prispevkov ali delov le teh. Posledično ne morejo biti odgovorni za morebitno objavo prispevka, ki ni last tistega, ki je prispevek objavil. So pa dolžni prispevek nemudoma odstraniti, ko so o kršitvi obveščeni in imajo pravico zaprositi za obrazložitev glede objavljenega s strani tistega, ki je sporni prispevek objavil. Ob morebitnih hujših kršitvah so uredniki dolžni obvestiti ustrezne organe in jim dati na razpolago ves za preiskavo potreben material.
 • Sodelovanje na Forumu spletne strani endo.si se smatra kot objava prispevka.
 • Vsak sodelujoči z objavo prispevka soglaša z zgoraj navedenim. Vse dodatne obrazložitve zgoraj navedenega lahko dobi vsak, če zaprosi za njih v pisni obliki, v roku 9 dni od dneva, ko je za obrazložitev zaprosil. Za vse dogovore, obrazložitve, pojasnitve morebitnih nejasnosti je kompetenten in odgovoren izključno urednik spletne strani endo.si.