Tehnološki pripomočki

Tehnološki pripomočki v specialistični endodonski ordinaciji

Specialistično koreninsko zdravljenje se od klasičnega najbolj razlikuje po uporabi visoko-tehnolških pripomočkov. Namen uporabe je čim bolj natančno odkrivanje posebnosti anatomije koreninskih kanalov zoba: dodatnih kanalov, zožitev in podvisnih mest korenskih kanalov, kjer se zadržujejo bakterije. Temeljite odstranitev bakterij iz koreninskega kanala je ključna za uspešnost koreninskega zdravljenja, saj že 1 mm neodkritega koreninskega kanala lahko povzroči neuspeh endodontskega zdravljenja.

Pri tem si pomagamo z operativnim mikroskopom, ki nam omogoča od 4-24-kratno povečavo vidnega polja in izboljša osvetlitev vidnega polja. Uporaba mikroskopa nam omogoča predvidljivo in uspešno zdravljenje stanj in zapletov, pri katerih dosedaj dosegali nizko uspešnost: odkrivanje dodatnih kanalov pri kočnikih (četri kanal), odstranitev kalcinacij, zalomljenih instrumentov, odstranitev neuspešnih polnitev, kovinskih protetičnih zatičkov (Slika 1).  

Odkrite koreninske kanale je potrebno ustrezno očistiti in oblikovati. V sodobni endodontiji uporabljamo nikelj-titanove strojne instrumente, ki jih odlikuje predvsem visoka elastičnost. Zato je mogoče natančno delo tudi v močno ukrivljenih koreninah. (Slika 2)

Za natančno določanje dolžine koreninskega kanala običajna RTG slika ne zadošča več, saj zob prikazuje le v dveh dimenzijah. Zato si pomagamo z elektronskim določevalcem dolžine koreninskega kanala, ki dolžino določi do desetinke milimetra natančno. (Slika 3).

Z mehanskim instrumentiranjem koreninskega kanala iz korenine ne moremo odstraniti vseh bakterij. Zato si najprej pomagamo z ultrazočnim aparatom, ki dezinfekcijsko tekočino v korenini vibrira tako, da doseže vsa skrita mesta (podvisi, dodatni kanalčki, dentinski kanalčki…) (Slika 4). Najučinkoviteje pa bakterije odstranimo s pomočjo laserja. Energija laserskega žarka učinkovito aktivira dezinfekcijsko tekočino, na ta način dezinfekcija doseže tudi bolj nedostopne dele sistem koreninskih kanalov. V naši ordinaciji uporabljamo Er:YAG laser Fotona (Slika 5), ki je globalno vodilni proizvajalec dentalnih laserjev.  Odstranitev bakterij na tak način je tako učinkovito, da v nekaterih primerih zdravljenje zaključimo v enem obisku.

Za dokončno polnitev koreninskega kanala v specialistični ordinaciji uporabljamo t.i. termoplastično polnitev: s pomočjo toplote razmehčamo gutaperčine zatičke, ki jih lahko s pomočjo povečave mikroskopa natančno prilagodimo stenam koreninskega kanala in tako dosežemo čimvečje zatesnenje polnitve koreninskega kanala (Slika 6).