NAJOŽJI SODELAVCI

Implantološki inštitut

Matija Gorjanc, dr.dent.med., dr. med., Specialist za maksilofacialno in oralno kirurgijo

http://www.implantat.si/

Specialistična parodontološka ordinacija

Ana Mikuž, dr.dent.med., Specialistka parodontologije

http://www.parodontologija.si/