Igor Potočnik, dr. dent. med., dr. sc., Specialist za endodontijo

Diplomiral je l. 1991 na Medicinski Fakulteti – Odsek za stomatologijo v Ljubljani. Mesto asistenta na Katedri za zobne bolezni MF v Ljubljani je prevzel l. 1993 in l. 2004 pridobil naziv docent. Naslov specialista iz zobnih bolezni je pridobil l. 1997, magistra znanosti l.1998, doktorat znanosti iz področja lokalne anestezije pa l. 2003.
Od l. 2006 deluje v privatni praksi, kjer se ukvarja izključno z endodontskim in endodontsko-mikrokirurškim zdravljenjem zob. Redno se izobražuje pri priznanih strokovnjakih v tujini, predvsem v Švici in ZDA. V domačem strokovnem okolju redno vodi učne delavnice za zobozdravnike, ki želijo izpopolniti svoje znanje iz endodontije.
Objavil je več kot 30 strokovnih prispevkov, od tega 6 v najuglednejših svetovnih strokovnih revijah. Predava na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih

Članstvo v endodontskih zvezah: